• Prowadzenie na bieżąco książki obiektu budowlanego oraz przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej Nieruchomości, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy,
  • Organizowanie i prowadzenie konkursów ofert na zakres prac i usługi dla potrzeb utrzymania części wspólnych nieruchomości,
  • Zlecanie i nadzór nad przeprowadzeniem przeglądów okresowych budynków, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Zlecanie i nadzorowanie bieżących napraw, konserwacji i remontów,
  • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.

Jeśli są Państwo zainteresowani świadczonymi przez nas usługami, uprzejmie prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania, podczas którego zapoznamy się z nieruchomością i przedstawimy korzyści związane ze współpracą z nami.