E-kartoteka to strona gdzie sprawdzisz rozliczenia wpłacanych przez siebie zaliczek.

Znajdują się tam takie informacje jak:

  • Wpłaty i bieżące saldo
  • Historia wpłaconych wpłat
  • Struktura opłat miesięcznych
  • Indywidualny numer bankowy na który należy wpłacać zaliczki

Dodatkowo dla mieszkańców dostępne jest forum dyskusyjne, tablica ogłoszeń oraz najważniejsze dokumenty dotyczące wspólnoty mieszkaniowej.

Indywidualne hasło i login do systemu znajduje się na zawiadomieniu o opłatach lub można je uzyskać u twojego administratora budynku.

e-Kartoteka

Logowanie