• Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeniowych na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych oraz funduszu remontowego, rozliczenie mediów,
  • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych dla Nieruchomości,
  • Przygotowywanie naliczeń na podstawie obowiązujących Uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej oraz rozliczeń planów gospodarczych,
  • Sporządzanie oraz przedkładanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie Ogółu Właścicieli Nieruchomości,
  • Monitorowanie należności czynszowych poprzez zestawianie obrotów i sald, księgowanych na podstawie wyciągów bankowych,
  • Windykacja, raportowanie finansowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani świadczonymi przez nas usługami, uprzejmie prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania, podczas którego zapoznamy się z nieruchomością i przedstawimy korzyści związane ze współpracą z nami.